Ettevõttest

Selektor Projekt OÜ on välja kasvanud AS Teede Tehnokeskuse projekteerimisosakonnast. Peamised projekteerimisvaldkonnad on hoonete, teede, sildade ja rajatiste projekteerimine ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutused. Samuti teeme ekspertiise eelpool nimetatud projektidele. Hetkel töötab ettevõttes kokku 14 diplomeeritud inseneri ja spetsialisti
100+
Oleme koostanud üle 100 eduka projekti.
100K
Meie projektide kogumaht ületab 100.000 m2.
10+
Omame antud valdkonnas üle 10-aastast kogemust.
16+
Hetkel töötab ettevõttes kokku 16 diplomeeritud inseneri ja spetsialisti.

Load ja registreeringud

Loa number
Loa nimetus ja kirjeldus
EEP003348
Ehitus, Projekteerimine
– Konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
– Raudteerajatise ehitusprojekti koostamine
– Sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
– Silla ehitusprojekti koostamine
– Tee ehitusprojekti koostamine
ELK000087
Ehitus, Liikluskorralduse projektide tegemine
EPE001056
Ehitus, Ehitusprojekti ekspertiis
– Konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– Raudteerajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– Sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– Silla ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– Tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
EEK001069
Ehitus, Ehitise audit – konstruktsioonide ja üldehitusliku auditi tegemine
EEO003137
Ehitus, Omanikujärelevalve
– Tee ehitamise omanikujärelevalve
– Silla ehitamise omanikujärelevalve
EEO003137
Seadmetööd, Elektritööd
– Elektripaigaldise projekteerimine
– Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine
EMU000378
Muinsuskaitse
– Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine