Tööohutus ja tuleohutus

Erinevate töö- ja tuleohutust puudutavatetoodete ja teenuste propageerimine ning müük
Keri alla ja
tutvu lähemalt
Tuleohutus
Tööohutus

Tööohutuse ja tuleohutuse teenused

Selektor Ohutus OÜ peamine tegevusvaldkond on erinevate töö- ja tuleohutust puudutavate toodete ja teenuste propageerimine ning müük.Meie poolt pakutavate teenuste eesmärk on anda meie klientidele ülevaade töö- ja tuleohutusalasest olukorrast nende ettevõtetes ja vajadusel korraldada – suunata vastavat tegevust.

Pakume esmaseid tulekustustusvahendeid ja töö- ja tuleohutustooteid, samuti teostame koolitusi, õppusi ning aitame korras hoida oma klientide töö- ja tuleohutusvaldkonna dokumentatsiooni.
Meile on oluline, et meie klientidele oleks tagatud parimad lahendused!
Võta ühendust
Tööohutuse ja töötervishoiualane nõustamine
Selektor Projekt OÜ pakub töötervishoiu ja tööohutuse alast nõustamist, mille eesmärgiks on kogu valdkonnaga seotud tegevuse õigusaktidega vastavusse viimine.
Võta meiega
ühendust