Juuliku-Tabasalu ühendustee ning Tallinn-Rannamõisa – Kloogaranna km 5,0 – 9,0 eskiisprojekt

Projekti kirjeldus

Juuliku – Tabasalu ühendustee eskiisi eesmärk oli teostada vajalikud uuringud ning kontrollida AS Teede Tehnokeskuse poolt 2009.a koostatud T11 Tallinna – Juuliku-Tabasalu ühendustee ja Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maantee ühendustee Juuliku – Tabasalu eelprojekti realiseerimise võimalikkust arvestades piirkonna selle aja ja perspektiivset maakasutust ning piiranguid. Eskiisi koostamisel tuli võimalikult suures ulatuses järgida eelprojekti trassi asukohta, täpsustada eelprojektis kavandatud ristumiskohtade ja kogujateede ja kergliiklusteede lahendust.

11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 5,0 – 9,0 eskiisi koostamise eesmärgiks oli optimaalseima ning kõiki liiklejagruppe arvestava liikluslahenduse koostamine Tabasalu alevikku läbivas teelõigus.

Aasta
2020
Tellija
Maanteeamet
Asukoht
Saue ja Harku vald, Harjumaa
Tüüp
Infra