Kaitseväe keskpolügooni (KVKP) sihtmärgiala teede projektid

Projekti kirjeldus
Aasta
2018
Tellija
Asukoht
Tüüp
Infra