Paldiski maantee viadukti projekt

Projekti kirjeldus

Töö eesmärgiks oli suurendada Tallinn-Balti jaama raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimet rajades olemasoleva viadukti kõrvale minimaalselt 1,0 m kaugusele uus viadukt millele rajatakse täiendav rööbastee Tallinn-Ülemiste suunal. Uus viadukt rajatakse võimalikult saledana ja visuaalselt vähem silmatorkavana muutes olemasoleva viadukti tugimüüre. Kaasnevate rajatistena tuli täiendavalt projekteerida kergliiklustunnelid, rajada tugimüürid ja kaablikarbikud ning näha ette tehnovõrkude, alajaamade ja liitumiskilpide ümber tõstmine.

Aasta
2020
Tellija
AS Eesti Raudtee
Asukoht
Tallinn, Harjumaa
Tüüp
Infra