Sopi tuulepargi elektrituulikute projektid

Projekti kirjeldus

Käesoleva Töö eesmärgiks oli elektrituulikute eelprojekti koostamine Tootsi
Suursoo alale rajatavale Sopi tuulepargile.Töö kooseisu kuulus elektrituulikute vundamentide projekteerimine ning 26 elektrituuliku vundamendi rajamise ehitusmahtude määramine lähtudes elektrutuulikute asukohas teostatud ehitusgeoloogilistest uuringutest.

 

Aasta
2021
Tellija
Enefit Wind Purtse AS
Asukoht
Metsaküla / Pärnu maakond
Tüüp
Infra