Tallinn-Narva km 16,7-26,5 Maardu – Jägala lõigu eelprojekt.

Projekti kirjeldus

Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn – Narva km 16,7-26,5 liiklusohutuse taseme tõstmine, Jõelähtme liiklussõlme projekteerimine, põhimaantee ja seonduvate kõrvalmaanteede rekonstrueerimine, samatasandiliste ristumiste likvideerimine, tagasipöörete sulgemine, kogujateede võrgustiku kavandamine, bussipeatuste ohutustaseme tõstmine ja viimine kogujateedele, kergliiklusteede planeerimine, ülekäigukohtade ohutumaks muutmine.

Aasta
2023
Tellija
Transpordiamet
Asukoht
Jõelähtme vald / Harjumaa
Tüüp
Infra