Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku – Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Harku- Hüüru lõigu eelprojekt

Projekti kirjeldus

Põhimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku – Keila lõigu kaasaegsele ja perspektiivsele liikluskoormusele vastava ristlõike, sõiduradade arvu ja optimaalse kiiruse analüüs ning sobiva lahenduse projekteerimine,  liiklusohutuse taseme tõstmine, teede ristumiskohtadele optimaalse lahenduse leidmine, kogujateede võrgustiku kavandamine, bussipeatuste ohutustaseme tõstmine, jalg- ja jalgrattateede planeerimine, jalakäijate ülekäigukohtade autode liiklusvoo suhtes konfliktivabaks muutmine, uue Hüüru silla lahenduse välja töötamine koos vana silla lammutamisprojektiga.

Aasta
Hetkel töös
Tellija
Transpordiamet
Asukoht
Saue vald / Harjumaa
Tüüp
Infra