REGISTREERINGUD JA LOAD

Selektor Projekt  omab järgmisi MTR registreeringuid ja lubasid:

EEP003348 –   Ehitus, Projekteerimine
– konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
– raudteerajatise ehitusprojekti koostamine
– sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
– silla ehitusprojekti koostamine
– tee ehitusprojekti koostamine

ELK000087 –   Ehitus, Liikluskorralduse projektide tegemine

EPE001056 –   Ehitus, Ehitusprojekti ekspertiis
– konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– raudteerajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– silla ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

EEK001069  –  Ehitus, Ehitise audit – konstruktsioonide ja üldehitusliku auditi tegemine

EEO003137 –   Ehitus, Omanikujärelevalve
– tee ehitamise omanikujärelevalve
– silla ehitamise omanikujärelevalve

TEL002841 –   Seadmetööd, Elektritööd
– Elektripaigaldise projekteerimine
– Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine

EMU000378 –   Muinsuskaitse
– Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja
restaureerimise ehitusprojekti koostamine

EEP003348 –   Ehitus, Projekteerimine – ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine
– hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
– hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
– hüdrotehnilise ehitise, nagu tamm, pais või muu siseveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
– kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
– konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
– raudteerajatise ehitusprojekti koostamine
– sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
– silla ehitusprojekti koostamine
– tee ehitusprojekti koostamine
– ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

ELK000087 –   Ehitus, Liikluskorralduse projektide tegemine

EPE001056 –   Ehitus, Ehitusprojekti ekspertiis – hüdrotehnilise ehitise, nagu tamm, pais või muu siseveekogu ehitise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– raudteerajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– silla ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
– tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

EEK001069  –  Ehitus, Ehitise audit – konstruktsioonide ja üldehitusliku auditi tegemine

EEO003137  –  Ehitus, Omanikujärelevalve – üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve

TEL002841   –  Seadmetööd, Elektritööd – Elektripaigaldise projekteerimine

EEG000434  –  Ehitus, Ehitusuuringud 

– ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine
– ehitusgeodeetilise uuringu tegemine
– ehitusgeoloogilise (geotehnilise) uuringu tegemine  

Meile on oluline, et meie klientidele oleks tagatud parimad lahendused!

Selektor Projekt OÜ

Andrus
Andrus Aaviste

Tel: +372 6613 925
Mob: +372 52 52 000
E-mail: andrus@selektor.ee

Andrus
Andrus Aaviste

Tel: +372 6613 925
Mob: +372 52 52 000
E-mail: andrus@selektor.ee