PROJEKTEERIMISE
TEENUSED

Hoonete, teede, sildade ja rajatiste projekteerimine ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutused
0
7

aastat kogemust

MEIST

Selektor Projekt on projekteerimistegevusele suunatud ettevõte, mis on välja kasvanud AS Teede Tehnokeskuse projekteerimisosakonnast. Peamised projekteerimisvaldkonnad on hoonete, teede, sildade ja rajatiste projekteerimine ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutused. Samuti teeme ekspertiise eelpool nimetatud projektidele. Hetkel töötab ettevõttes kokku 14 diplomeeritud inseneri ja spetsialisti

MEIST

Selektor Projekt OÜ on projekteerimistegevusele suunatud ettevõte, mis on välja kasvanud AS Teede Tehnokeskuse projekteerimisosakonnast. Peamised projekteerimisvaldkonnad on hoonete, teede, sildade ja rajatiste projekteerimine ning ehituskonstruktsioonide staatika ja tugevusarvutused. Samuti teeme ekspertiise eelpool nimetatud projektidele. Hetkel töötab ettevõttes kokku 14 diplomeeritud inseneri ja spetsialisti

KOOSTAME

■ Hoonete ja rajatiste ehitusprojekte, s.h. konstruktiivse osa projekte
■ Teede (linnatänavad ja maanteed), parklate ja kergliiklusteede projekte
■ Sildade, viaduktide ja tunnelite projekte
■ Era- ja kortermajade juurdepääsuteede ja parklate projekte
■ Tee- ja sillaprojektide ekspertiise
■ Raudteerajatiste projekte
■ Maastikukujundusprojekte
■ Detailplaneeringuid
■ Keskkonnateemalisi projekte
■ Infrastruktuuri projektide tasuvusarvutusi ja rahastustaotlusi
0
16

diplomeeritud inseneri

Oma projekteerimistegevuses kasutame professionaalseid projekteerimise tarkvarasid AutoCAD Civil 3D, Revit, Robot Structural Analysis, Bentley StaadPRO ning HDM-4

null

Kehra raudteepeatuse ala renoveerimine

null

Keila sild

null

Neeruti sild

null

Sillamäe raudtee 2 tasandiline ristumine

null

Kuva rohkem

Meile on oluline, et meie klientidele oleks tagatud parimad lahendused!

Selektor Projekt

Andrus
Andrus Aaviste

Tegevjuht / Juhatuse liige
Tel: +372 6613 925
Mob: +372 52 52 000
E-mail: andrus@selektor.ee

Andrus
Andrus Aaviste

Tegevjuht / Juhatuse liige
Tel: +372 6613 925
Mob: +372 52 52 000
E-mail: andrus@selektor.ee